Tuesday, June 21, 2011

OBJEKTIF

Objektif
 1. Menjadikan masyarakat luar bandar yang kompeten, berdaya saing dan berdikari;
   
 2. Memantapkan perkembangan sosio-emosi, fizikal, intelek dan rohani serta menguasai kemahiran asas 3M kepada kanak-kanak berumur di bawah 6 tahun; dan
   
 3. Memastikan sistem penyampaian yang berkesan.

Monday, June 20, 2011

KEMAS : Jabatan Kemajuan MasyarakatMisi
 1. Meningkatkan kompetensi masyarakat luar bandar supaya mampu berdikari untuk meningkatkan taraf kehidupan dari segi pendidikan, sosial dan ekonomi;

   
 2. Memperkukuhkan organisasi dan masyarakat desa dengan niali-nilai murni ke arah pembangunan yang seimbang;

   
 3. Meningkatkan sistem penyampaian perkhidmatan yang berkualiti;

   
 4. Memberi kefahaman dan menjayakan perkhidmatan yang berkualiti;

   
 5. Memberi kefahaman dan manjayakan pelaksanaan dasar-dasar Kerajaan; dan

 
 1. Mewujudkan masyarakat berilmu melalui pendidikan sepanjang hayat.


Peranan
 1. Mengubah sikap dan menyemai perasaan di kalangan masyarakat untuk membina satu masyarakat yang maju dan berdikari;
   
 2. Memupuk inisiatif dan perasaan tanggungjawab setiap anggota masyarakat dalam pembangunan sosial, ekonomi dan politik;
   
 3. Melibatkan penyertaan masyarakat secara aktif bagi menjayakan matlamat kerajaan dan negara; dan
   
 4. Mengeratkan hubungan rakyat dan kerajaan di samping mendapat sokongan rakyat terhadap usaha pembangunan negara
Strategi
 1. Menumpukan Pembangunan Manusia sebagai teras dalam Pembangunan Masyarakat Luar Bandar.
   
 2. Memperlengkapkan minda melalui pendidikan dan kemahiran mengikut tuntutan semasa.
   
 3. Penglibatan secara langsung dan bersepadu dengan lain-lain Agensi Kerajaan, Swasta, Institusi Masyarakat dan orang perseorangan dalam usaha membangun Masyarakat Luar Bandar.
   
 4. Merangsang kumpulan sasar mencetus idea untuk merancang program-program pembangunan.

Falsafah Pembangunan Luar Bandar
Falsafah Pembangunan Luar Bandar ialah peningkatan kualiti hidup penduduk luar bandar melalui program-program dan usaha menjadikan kawasan luar bandar satu kawasan yang produktif, menarik, maju dan menguntungkan.
      Ianya harus seimbang dengan pembangunan insan yang dinamis, meningkatkan      pengetahuan dan kemahiran di kalangan kumpulan sasar untuk menggunakan faktor masa, sumber alam dan pengetahuan ke tahap optima.
Dengan demikian, pembangunan ekonomi dan kesejahteraan hidup keluarga sentiasa cemerlang dan dalam keredhaan Tuhan. Dari dimensi ini falsafah pembangunan luar bandar akan memberi fokus kepada pembangunan manusia oleh manusia. Instrumen pembangunan manusia adalah pendidikan seumur hidup.


Teras Falsafah
Berasaskan pembangunan manusia itu sendiri, kerana manusia akan dapat menggunakan faktor masa dan sumber ke tahap paling optima supaya kadar pembangunan ekonomi dan kesejahteraan hidup keluarganya sentiasa dalam tahap kecemerlangan.